Positive Touch Massage Therapie

         Bewustwording door Positieve Aanraking

Privacy en Algemene Voorwaarden.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
* er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Algemene voorwaarden

Wanneer je een afspraak maakt bij Positive Touch Massage Therapie, Kladseweg 27a te Lepelstraat ga ik ervan uit dat je kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en je hiermee akkoord gaat. 

1.   Bij de eerste afspraak wordt een (kort) intake gesprek gehouden. Ik vraag naar jouw persoonlijke gegevens, de reden van je komst, je verwachting en beoordeel naar aanleiding hiervan of behandeling mogelijk is.

2.   De behandelingen die gegeven worden zijn preventief. De behandelingen zijn niet bedoeld om “medische condities” te diagnosticeren en/of te behandelen. In sommige gevallen kan worden besloten om af te zien van het geven van een behandeling/massage en om je door te verwijzen naar een arts/specialist.

3.   De massagetherapeut is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

4.   De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid ervan, die hij/zij verstrekt tijdens het intake gesprek aan mij. Op basis hiervan kan de behandeling / massage op een zo verantwoordelijke en veilige manier worden uitgevoerd. Voor het achterhouden van medische gegevens, kan je mij niet verantwoordelijk stellen. 

5.   Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van de massage.

6.   De massages die de massagetherapeut geeft hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit de praktijk verwijderd.

7.   Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan je doorberekend.

8.   Bij het maken van een afspraak wordt altijd om je adres, e-mail en telefoonnummer gevraagd voor administratie, bovendien worden alle gegevens die je tijdens de intake en voor, tijdens of na de behandeling / massage aan mij geeft vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

9.   Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je de massagetherapeut nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en / of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling / massage die aan jou gegeven wordt.

10. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel mij als voor jou een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling / massage.

11. Alle behandelingen dienen contant afgerekend te worden.

 Positive Touch Massage Therapie is aangesloten bij Beroepsvereniging VBAG. 


KLACHT en dan?
Uiteraard doe ik er alles aan om jou op een respectvolle en juiste manier te behandelen en te benaderen. 
Heb je toch een klacht? Kijk dan op https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html.


 


0713