Positive Touch Massage                            Therapie

         Bewustwording door Positieve Aanraking  

Huisregels

* Ethiek en goede hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wederzijds respect in een veilige sfeer vind ik erg belangrijk en ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. 
* Postive Touch Massage Therapie behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten bijv. indien je onder invloed bent van drugs of wanneer je agressief of intimiderend gedrag vertoont.
* De behandelingen zijn preventief en zijn niet bedoeld om "medische condities" te diagnosticeren en/of te behandelen. In sommige gevallen kan worden besloten om af te zien van het geven van een behandeling en om je door te verwijzen naar een (huis)arts/specialist.
* De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan, die de cliënt verstrekt tijdens het intake gesprek of bij aanvang van de (volgende) behandeling. Voor het achterhouden van medische en/of relevante gegevens kan Positive Touch Massage Therapie niet aansprakelijk worden gesteld. 
* De behandelingen (massages) die gegeven worden hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit de praktijk verwijderd. Er geldt dan wel een betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd. 
* Tijdens de behandelng wordt de mobiele telefoon uitgezet.
* Sieraden en horloges worden afgedaan.
* Cliënt maakt uit vrije wil gebruik van Positive Touch Massage Therapie en deze kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de behandeling in en/of rondom het gebouw.
* Positive Touch Massage Therapie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt in en/of rondom het gebouw.
* Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Voor afspraken op maandag geldt de vrijdag ervoor. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken kunnen aan je worden doorberekend.

* Bij het maken van een afspraak ben je bewust van de informatie op deze website en ga je akkoord met de punten genoemd onder "Informatie" waardoor je verklaart dat je Positive Touch Massage Therapie nooit aansprakelijk zal stellen voor eigen gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling / massage die aan jou gegeven wordt.