Positive Touch Massage                            Therapie

         Bewustwording door Positieve Aanraking  

Wie ben ik?

 

Wie ben ik in een aantal competenties:

 

Hoogsensitief, betrokken, creatief, flexibel, mensenmens, klantgericht,
gemotiveerd, sportief, leergierig, gedreven, positief.

 

 

Ik ben Annelies Suijkerbuijk. Werken met en voor mensen heeft mij altijd aangesproken. Ik wilde dan ook graag iets met mensen gaan doen. Ik heb een opleiding gevolgd voor Schoonheidsspecialiste / Pedicure.
Hoewel ik dit met plezier deed, miste ik iets. Graag wilde ik op een andere manier met mensen gaan werken, meer klachtgericht, meer vanuit de mens zelf, onder andere met massage, want massage is mijn ding, mijn passie. 
Tijdens mijn driejarige studie tot massage therapeut werd ik steeds meer bevestigd in het vermogen van mensen om hun eigen oorspronkelijke kracht (het zelfgenezend vermogen) te hervinden en zo hun welzijn en levenskwaliteit te vergroten. Ervaren van de klacht, waar deze mogelijk vandaan komt en door een juiste aanraking de cliënt begeleiden in dit proces. Door positieve aanraking bewustwording te creeëren.   


Werkwijze: 
Bij mij staat de mens centraal, de cliënt behandelen als een compleet mens (holistisch). Holistisch kijken naar wat er is.
Ve
rbinding zoeken. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam aanspreken. De cliënt een handvat geven om een weg te vinden in de verlichting van symptomen op lichamelijk en/of geestelijk gebied. Niet met de intentie om personen beter te maken of om klachten op te lossen, maar om een bewustwording te creëren van de processen waarin die persoon zich bevindt op velerlei gebieden door een emotionele, mentale en lichamelijke balans te vinden. Lichamelijke klachten en symptomen hebben bijna altijd verband met je innerlijke leven. Verbanden leggen, kijken naar wat er is, mensen aanzetten tot bewustwording. Ervaren van emoties en gevoelens, door aanraken gewaarwording creëren. Gewaarwording is het ervaren van een bepaalde prikkel die binnenkomt via onder andere de huid, neus, oren, ogen en mond en die naar de hersenen wordt geleid. Daar wordt de prikkel omgezet in bijvoorbeeld beeld en geluid. Wanneer de gewaarwording geïnterpreteerd gaat worden spreek je over waarneming. De waarneming zorgt ervoor dat de gewaarwordingen een zinvolle betekenis krijgen. Zorgen voor een goed balans in de aangeboden prikkels, zodat de gewaarwording en waarneming zo optimaal mogelijk verlopen. 
Leren om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren door massage en massagetherapie; door aanraking en bewustwording.
Lichaamsgericht werken om klachten en symptomen te leren kennen, te erkennen en laten ervaren wat dit voor de persoon in kwestie betekent of kan beteken. 
Om werkzaam te zijn als Massage Therapeut heb ik zelf ervaren wat bewustwording met je doet en door welke processen je heen gaat. Wanneer jezelf niet stevig staat en je niet bewust bent dan is het lastiger om je cliënt te begeleiden.  Het is voor mij tevens van belang om een stevige theoretische kennis te ontwikkelen. In dit kader heb ik de eenjarige Hbo-opleiding Medische Basiskennis gevolgd. Om mijn holistische plaatje compleet te maken volg ik nu de eenjarige Hbo-opleiding Psychosociale Basiskennis.

Opleiding:
Zonnevlecht Opleidingen te Vlijmen:

2024           Leefstijlcoach (in opleiding)
2
022         : Integraal Orthomoleculair Therapeut  -  Natura Foundation
2021         : Massage bij Kanker voor Professionele Massagetherapeuten 
2020-2021: Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 
2016-2019: Ik heb een drie-jarige geaccrediteerde Hbo-opleiding gevolgd tot Massage Therapeut bij Zonnevlecht Opleidingen te Vlijmen. 


Con Amore:
2019 - heden: diverse bij- en nascholingen o.a. Epigenetica, Ons zevende zintuig, Stress & Burn-Out
December 2019: HBO-Psychosociale Basiskennis
Juni 2018:           HBO-Medische Basiskennis (volgens Plato Normen)

Overig:
Jaarlijks diverse scholingsdagen, verdiepingsdagen en nascholingen. 
o.a.: Psoas massage, Gezond samenwerken, intverisie dagen, online webinars, vrouwenklachten, etc. 
2020:   EHBO-diploma, eerste hulp en reanimatie